نظامنامه ها و مصوبات
اعضاچهارمین‌دوره‌شورایعالی
طهماسب مظاهری •
فریدون معظمی •
ایرج ملازاده صادقیون •
اسعد استیفائی •
محمد حسین دادخواه •
جعفر هاشم زاده •
داریوش بازگیریان •
میرداود خسروشاهی •
نوراله صلواتی •
حسن اصلانی  •
احمد دوانی •
محمد زنگی آبادی •
محمود حسن پور •
علیرضا طباطبائی مقدم •
محمد مسعود علیزاده خرازی •
علی حسن نایبی •
محمدرضا قائمیان  •
امیررضا حسینی ابریشمی •
پست الکترونیک
اطلاعات کانون های مستقل
نماد اعتماد الکترونیک
اعضای هیئت رئیسه‌ی چهارمین دوره شورای عالی
ردیف عکس سمت نام و نام خانوادگی استان رشته کارشناسی
1 رئیس شورا طهماسب مظاهری تهران راه و ساختمان و نقشه برداری
2 نایب رئیس فریدون معظمی تهران راه و ساختمان و نقشه برداری
3 خزانه دار ایرج ملازاده صادقیون تهران کشاورزی و منابع طبیعی
4 کارپرداز اسعد استیفائی تهران امور وسائط نقلیه موتوری زمینی
5 بازرس محمد حسین دادخواه فارس راه و ساختمان و نقشه برداری
6 بازرس جعفر هاشم زاده آذربایجان غربی راه و ساختمان و نقشه برداری
7 منشی داریوش بازگیریان لرستان کشاورزی و منابع طبیعی
8 منشی میرداود خسروشاهی آذربایجان شرقی برق ماشین و تاسیسات کارخانجات

Pendik Escort